Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

hlavně z krystalů hnědočerveného granátu andraditu a zeleného pyroxenu, v menším množství se vyskytuje kalcit, magnetit a dalčí minerály

Můj příběh

Na dně mělkého moře se hromadily vápnité schránky živočichů. Jejich stmelením vznikla pevná hornina - vápenec. Později byly mořské sedimenty zvrásněny a zatlačeny hlouběji do zemské kůry, kde je vysoká teplota a velký tlak. Do blízkosti vápence proniklo žhavé granitové magma. Horninou kolovaly horké minerální roztoky, které přinášely různé chemické prvky. Hlavní součást vápence - kalcit - byl postupně nahrazován nově vznikajícími minerály. Vápenec se změnil k nepoznání.

Jak mě využívají lidé

Skarnové těleso v některých částech obsahuje velmi kvalitní železnou rudu - magnetit (Fe3O4). Magnetit lidé těžili v hlubinném dole a vyráběli z něj železo. V místech, kde bylo magnetitu nejvíce, jsou vyrubané podzemní prostory. Skarn je pevný a odolný, proto se dnes používá jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • přeměna ve skarn - karbon
  • Odkud jsem

    Z lomu Vlastějovice

    Podívej se také