Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

z krystalů křemene, sodnovápenatého živce plagioklasu a draselného živce mikroklinu, světlé slídy muskovitu, tmavé slídy biotitu, apatitu, zirkonu a magnetitu

Můj příběh

V době variského vrásnění v hloubce několika kilometrů pod povrchem Země vzniklo tavením zemské kůry granitové magma. Když utuhlo, byla z něj žula. Později byla žula vystavena vysoké teplotě a tlaku. Nedošlo k jejímu roztavení, ale jen ke změně struktury a uspořádání minerálů. Zatímco žuly mívají minerály neuspořádané, v ortorulách jsou často uspořádané do pásků.

Jak mě využívají lidé

Ortorula je pevná a odolná, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • přeměna v ortorulu - karbon
  • Odkud jsem

    Z lomu Vlastějovice

    Podívej se také