Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum

Z čeho jsem

z krystalů zeleného pyroxenu omfacitu a červeného granátu

Můj příběh

Kdysi jsem býval bazickou (SiO2 chudou) vyvřelinou, která byla součástí oceánské zemské kůry. Možná jsem byl gabrem nebo čedičem. Později, při variském vrásnění, jsem se dostal hodně hluboko pod povrch Země a prodělal jsem několikanásobnou metamorfózu. Moje struktura a minerální složení se tím hodně změnily. O mnoho později jsem se díky erozi ocitl na zemském povrchu.

Jak mě využívají lidé

Eklogity jsou u nás poměrně vzácné a tvoří jen drobná tělesa. Někdy se eklogit těží společně s jinými metamorfovanými horninami jako stavební kámen.

Geologický čas

  • přeměna v eklogit - devon
  • vznik vyvřeliny (?) - ordovik
  • Odkud jsem

    Tisová (okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj)

    Podívej se také