Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Stěna granodioritového lomu Stěna granodioritového lomu

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum

Z čeho jsem

z krystalů amfibolu, křemene a plagioklasu

Můj příběh

Při variském vrásnění se srazily litosférické desky. V místě srážky vyrostly vysoké hory. Některé části zemské kůry byly zatlačeny do velké hloubky, kde se začaly tavit. V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. Při chladnutí v magmatu vyrůstaly krystaly. Minerály, které začaly krystalizovat jako první, vytvořily pěkně tvarované krystaly. Hotový diorit pak musel dlouhé miliony let čekat, až jej odkryje eroze.

Jak mě využívají lidé

Diorit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • vznik dioritu - karbon
  • Odkud jsem

    Ze Smržovic (okres Domažlice, Plzeňský kraj)

    Podívej se také