Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

z krystalů křemene, plagioklasu, draselného živce a biotitu, amfibolu, muskovitu a chloritu.

Můj příběh

Při variském vrásnění se srazily litosférické desky. V místě srážky vyrostly vysoké hory. Některé části zemské kůry byly zatlačeny do velké hloubky, kde se začaly tavit. V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. Při chladnutí v magmatu vyrůstaly krystaly. minerály, které začaly krystalizovat jako první, vytvořily pěkně tvarované krystaly. Jako poslední krystalizoval křemen, který vyplnil zbývající místo. Hotový syenit pak musel dlouhé miliony let čekat, až ji odkryje eroze.

Jak mě využívají lidé

Syenit je pevný a odolný a po opracování má zajímavý vzhled. Pokud není moc rozpraskaný, dá se využít pro kamenickou výrobu. Bloky horniny se opatrně odlamují od skalního masívu. Pak se řežou diamantovými pilami na desky, které se brousí, leští nebo pískují. Z desek se dělají dlažby, obklady, náhrobky a jiné výrobky. Štípáním se z bloků vyrábí dlažební kostky, obrubníky a haklíky (kvádry, které se používají pro zdění).

Geologický čas

Odkud jsem

Šluknov

Podívej se také