Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

Můj příběh

Na dně moře se ukládaly tenké vrstvy kalu a písku, složeného z drobounkých úlomků starších hornin. Zpevněním sedimentů vzniklo souvrství drob a břidlic. Při variském vrásnění byly vrstvy sedimentů zprohýbány do vrás a zatlačeny do hloubky několika kilometrů, kde je vysoká teplota a velký tlak. V hornině začaly růst nové minerály a její struktura se přizpůsobila novým podmínkám - vznikla pararula.

Jak mě využívají lidé

Pararula je pevná a odolná, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

 • přeměna v pararulu - karbon
 • Odkud jsem

  z lomu Vícenice (okres Třebíč, kraj Vysočina)

  Podívej se také

  • na kámen číslo 95 - je to můj nejbližší soused, pochází z téhož lomu; spolu jsme prošli metamorfózou za stejně vysokých teplot a tlaků; rozdíl mezi námi je ten, že já jsem byl původě sedimentem a on vyvřelinou
  • na kámen číslo 41 , uvidíš jak může vypadat droba, která neprošla metamorfózou - podobně jsem kdysi vypadal i já
  • na kámen číslo 5 , uvidíš jak může vypadat droba, která prošla metamorfózou při mnohem nižší teplotě
  • na kámen číslo 71 - uvidíš, jak může vypadat pararula, která zažila vyšší teplotu než já a z větší části se roztavila - stala se migmatitem