Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Zatopený granitový lom Zatopený granitový lom

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

z krystalů živců, křemene a slíd

Můj příběh

Při variském vrásnění se srazily litosférické desky. V místě srážky vyrostly vysoké hory. Některé části zemské kůry byly zatlačeny do velké hloubky, kde se začaly tavit. V hloubce několika kilometrů pod variským horstvem vznikala velká tělesa žhavého magmatu, která velice pomalu chladla. Při chladnutí v magmatu vyrůstaly krystaly. minerály, které začaly krystalizovat jako první, vytvořily pěkně tvarované krystaly. Jako poslední krystalizoval křemen, který vyplnil zbývající místo. Hotový granit pak musel dlouhé miliony let čekat, až ji odkryje eroze.

Jak mě využívají lidé

Granit je pevný a odolný a po opracování má zajímavý vzhled. Pokud není moc rozpraskaný, dá se využít pro kamenickou výrobu. Bloky horniny se opatrně odlamují od skalního masívu. Pak se řežou diamantovými pilami na desky, které se brousí, leští nebo pískují. Z desek se dělají dlažby, obklady, náhrobky a jiné výrobky. Štípáním se z žulových bloků vyrábí dlažební kostky, obrubníky a haklíky (kvádry, které se používají pro zdění).

Geologický čas

Odkud jsem

z lomu Vápenná (okres Jeseník, Moravskoslezský kraj)

Podívej se také