Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

z šedých krystalů křemene a blýskavých šupinovitých krystalků slídy

Můj příběh

Na dně mělkého moře se hromadily vrstvy křemenného písku, který sem přinášely řeky z nedaleké pevniny. Stmelením pískových zrnek pozdějí vznikla pevná hornina - pískovec. Pozdějí nastalo vrásnění, které zatlačilo pískovec hluboko pod povrch Země, kde je vysoká teplota a velký tlak. Hornina se novým podmínkám přizpůsobila - křemenná písková zrnka se začala rozpouštět a začaly narůstat krystaly křemene a slídy - vzniknul kvarcit. Díky metamorfóze jsem teď mnohem pevnější než pískovec, kterým jsem kdysi býval.

Jak mě využívají lidé

Kvarcit je tvrdý až moc a často má výraznou vrstevnatost a při drcení vytváří ploché úlomky. Z těcto důvodů se příliš nehodí pro průmyslovou výrobu stavebního kamene. Pro kamenické použití jsou tyto vlastnosti naopak výhodné - z kvarcitových desek se dá vyrobit velice odolný a trvanlivý obklad nebo dlažba. Velmi čisté kvarcity mohou být také zdrojem křemíku.

Geologický čas

  • přeměna v kvarcit - karbon
  • proterozoikum - vznik pískovce (?)
  • Odkud jsem

    Ze Zlatých Hor (okres Jeseník, Olomoucký kraj)

    Podívej se také