Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

z krystalků kalcitu - uhličitanu vápenatého (CaCO3) a dolomitu -uhličitanu hořečnatého (MgCO3)

Můj příběh

Na dně mělkého moře se hromadily vápnité schránky živočichů. Jejich stmelením vznikla pevná hornina - vápenec. Později byly mořské sedimenty zvrásněny a zatlačeny hlouběji do zemské kůry, kde je vysoká teplota a velký tlak. Horninou kolovaly horké minerální roztoky, které přinášely hořčík. Část atomů vápníku byla nahrazena hořčíkem.

Jak mě využívají lidé

Dolomitický vápeneec obsahuje hodně hoříku a je proto nevhodný pro výrobu vápna. Dá se využít v zemědělství ke zlepšování vlastností kyselých půd. Díky bílé barvě se často používá pro dekorační účely.

Geologický čas

Odkud jsem

Z lomu Bohdaneč

Podívej se také