Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

z krystalů křemene, živců, slídy a fialového granátu - almandinu

Můj příběh

Na dně moře se ukládaly vrstvy horninových úlomků, které sem přinášely řeky. Jejich stlačením a stmelením vzniklo souvrství břidlic a drob. Později, při variském vrásnění byly sedimenty zatlačeny hluboko pod povrch Země, kde je velký tlak a vysoká teplota. Jak teplota a tlak rostly, začaly postupně růst krystaly slíd a dalších minerálů. Při největším stlačení a zahřátí začaly v hornině růst granáty a křemen a živce se začaly tavit - z pararuly začal vznikat migmatit.

Jak mě využívají lidé

Pararula by se dala využít jako zdroj granátu. Granát je hodně tvrdý, a proto se používá jako abrazivum při výrobě brusných materiálů nebo při řezání vodním paprskem. Je také hodně těžký - toho se využívá při čištění vody. V pískovém filtru se kombinují malá zrnka těžkého granýátu a větší zrnka lehčího křemene. Když se takový filtr čistí proudem vody, vžy se znovu uspořádá tak, že drobné granáty leží vespod a větší zrna křemene nahoře. Voda proteče nedříve hrubším křemenem, který zachytí větší nečistoty, a pak drobnějším granátem, který zachytí jemnější znečištění. Granáty se také brousí jako drahé kameny. Více než fialový almandin se u nás ale využívá tmavočervený pyrop - český granát-

Geologický čas

  • přeměna v pararulu - karbon
  • Odkud jsem

    Ktiš

    Podívej se také