Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

z krystalů živců (ortoklasu a plagioklasu), křemene, granátu a slídy

Můj příběh

Kdysi jsem byl žulou nebo jinou horninou s podobným chemickým složením (například arkózou). Pak jsem se při vrásnění dostal hluboko pod povrch Země, do prostředí s extrémní teplotou a tlakem. Musel jsem se přizpůsobit novým podmínkám - moje struktura a minerální složení se změnily tolik, že není jasné, jak jsem vypadal původně.

Jak mě využívají lidé

Granulit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

  • přeměna v granulit - karbon
  • Odkud jsem

    Plešovice

    Podívej se také