Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Vrstvy kontaktně metamorfovaných sedimentů v lomové stěně Vrstvy kontaktně metamorfovaných sedimentů v lomové stěně

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum - "metamorfované ostrovy"

Z čeho jsem

z úlomků starších hornin, tvořených křemenem, živci a slídou a z krystalů dalších minerálů, vzniklých při metamorfóze

Můj příběh

Na dně starohorního moře se ukládaly vrstvy písku, složeného z drobných úlomků hornin. Stlačením a stmelením zrn vznikla pevná hornina - droba. Při variském vrásnění byly vrstvy drob zprohýbány do vrás, zatlačeny do hloubky a ohřáty teplem magmatických hornin blízkého středočeského plutonu. Droby se tím změnily v kontaktní rohovce.

Jak mě využívají lidé

Rohovec je pevný a odolný, těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

 • přeměna v rohovec - karbon
 • vznik droby - proterozoikum
 • Odkud jsem

  Z lomu Bělice (okres Benešov)

  Podívej se také

  • na kámen číslo 82 , uvidíš jak vypadá vulkanická hornina, která prošla stejnou metamorfózou jako já
  • na kámen číslo 41 , uvidíš jak může vypadat droba, která neprošla metamorfózou
  • kámen číslo 9 - uvidíš jak může vypadat droba, která prošla metamorfózou v těsnější blízkosti žhavého magmatu