Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Kontaktní matamorfované vulkanity v lomové stěně Kontaktní matamorfované vulkanity v lomové stěně

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum - netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov

Z čeho jsem

Můj příběh

Ve starohorní mořivznikla řada vulkánů, které chrlily lávu a sopečný popel a bomby. Střídala se období vulkanické aktivity, kdy vznikaly mohutné vrstvy láv a popela a klidnější období, kdy převažovalo ukládání písku a prachu, přinášeného z pevniny. O mnoho později bylo celé souvství vulkanických a sedimentárních hornin zvrásněno a zatlačeno hluboko pod povrch Země, když po srážce litosférických desek začaly růst ohromné hory. Části zemské kůry se tavily a v hloubce několika km vznikala obří tělesa žhavého magmatu, z nichž se později staly granitové plutony. Jedno takové těleso proniklo do blízkosti starohorních vulkanitů a sedimentů a zahřálo je na vysokou teplotu. Vulkanity prošly metamorfózou - staly se z nich kontaktní rohovce. O mnoho milionů let později se díky erozi opět dostaly na povrch Země.

Jak mě využívají lidé

Rohovec je pevný a odolný, těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

Odkud jsem

Bělice

Podívej se také

  • na kámen číslo 18 , uvidíš jak vypadá sedimentární hornina, která vznikla nedaleko ode mne a prošla stejnou metamorfózou jako já