Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Lom na pararulu Lom na pararuluTěžba pararuly Těžba pararuly

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

z krystalů křemenene, plagioklasu, popř. mikroklinu, biotitu a amfibolu, nepravidelně se střídají tmavé biotiticko-amfibolické pásky a šedobílé křemenno-živcové pásky.

Můj příběh

Na dně moře se ukládaly tenké vrstvy kalu a písku, složeného z drobounkých úlomků starších hornin. Zpevněním sedimentů vzniklo souvrství drob a břidlic. Při variském vrásnění byly vrstvy sedimentů zprohýbány do vrás a zatlačeny do hloubky několika kilometrů. Do jejich blízkosti proniklo žhavé magma, z kterého vznikl granodiorit, který patří k středočeskému plutonickému komplexu. Vrstvy drob se v blízkosti magmatu tak ohřály, že začaly růst nové minerály a struktura horniny se přizpůsobila vysokému tlaku a teplotě - vznikla pararula. Ohřívání pokračovalo, až se některé minerály (hlavně křemen a živec) začaly tavit a vytvořily v hornině světlé žilky. Mnohem později se díky erozi hornina opět dostala na povrch Země.

Jak mě využívají lidé

Pararula je pevná a odolná, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely.

Geologický čas

Odkud jsem

Z lomu Hamr (okres Klatovy)

Podívej se také

  • na kámen číslo 41 , uvidíš jak může vypadat droba, která neprošla metamorfózou
  • na kámen číslo 5 , uvidíš jak může vypadat droba, která prošla metamorfózou při mnohem nižší teplotě
  • na kámen číslo 71 - uvidíš, jak může vypadat pararula, která zažila vyšší teplotu než já a z větší části se roztavila - stala se migmatitem