Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Zvrásněné kvarcity ve stěně opuštěného lůmku Zvrásněné kvarcity ve stěně opuštěného lůmku

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum

Z čeho jsem

z křemene a slídy

Můj příběh

Na dně mělkého moře se hromadily vrstvy křemenného písku, který sem přinášely řeky z nedaleké pevniny. Stmelením pískových zrnek vznikla pevná hornina - pískovec. Pozdějí nastalo vrásnění, které zatlačilo pískovec hluboko pod povrch Země, kde je vysoká teplota a velký tlak. Hornina se novým podmínkám přizpůsobila - křemenná písková zrnka se začala rozpouštět a začaly narůstat krystaly křemene a slídy - vzniknul kvarcit. Kvarcit je díky metamorfóze mnohem pevnější než pískovec, kterým kdysi býval.

Jak mě využívají lidé

Kvarcit je pevný a odolný. Často se dobře štípe na tenké desky. Pro výrobu kameniva tahle vlastnost moc výhodná není, za to se ale hodí kameníkům, kteří z kvarcitových desek dokáží vyrobit dlažbu nebo obklad. Je-li kvarcit hodně čistý (obsahuje pouze křemen s minimem příměsí), může sloužit jako surovina pro výrobu ferosilicia.

Geologický čas

Odkud jsem

Cheb (okres Cheb, Karlovarský kraj)

Podívej se také