Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

z krystalů křemene, sodnovápenatého živce plagioklasu a draselného živce mikroklinu, světlé slídy muskovitu, tmavé slídy biotitu, apatitu, zirkonu a magnetitu

Můj příběh

V době variského vrásnění v hloubce několika kilometrů pod povrchem Země vzniklo tavením zemské kůry granitové magma. Když utuhlo, byla z něj žula. Později byla žula vystavena vysoké teplotě a tlaku. Nedošlo k jejímu roztavení, ale jen ke změně struktury a uspořádání minerálů. Zatímco žuly mívají minerály neuspořádané, v ortorulách jsou často uspořádané do pásků.

Jak mě využívají lidé

Ortorula je pevná a odolná, dala by se použít jako stavební kámen.

Geologický čas

Odkud jsem

Měděnec (okres Chomutov)

Podívej se také