Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Střídání vrstev břidlic a ferrolitů na okraji zatopenaého povrchového dolu Střídání vrstev břidlic a ferrolitů na okraji zatopenaého povrchového doluVýchoz ferrolitů na okraji bývalého povrchového dolu Výchoz ferrolitů na okraji bývalého povrchového dolu

Geologická jednotka, do níž patřím

Barrandien - pražská pánev

Z čeho jsem

z drobných zrníček (oolitů), tvořených minerály s obsahem železa - hematitem (Fe2O3), sideritem (Fe2CO3) a také z jílu

Můj příběh

V mělkém ordovickém moři se za účasti mikroorganizmů srážely oxidy železa. V různých místech pražské pánve vzniklo mnoho větších a menších těles ferrolitů, uložených v souvrství ordovických břidlic. Zdrojem železa byly pravděpodobně zvětrávající vulkanické horniny na pevnině. Mnohem později byly ordovické sedimenty zprohýbány do vrás a nakonec odkryty erozí.

Jak mě využívají lidé

Ordovické železné rudy se těžily na mnoha místech pražské pánve. Znali a využívali je už Keltové a jejich těžba pokračovala až do 20. století. U Ejpovic se v letech 1954 - 1967 ruda těžila povrchovým lomem. Ordovické rudy jsou poměrně chudé - ruda z Ejpovic obsahuje pouze kolem 26 % železa. Vytěžená ruda se nejprve rotačních pecích spékala na hrudky, které obsahovaly 80 % železa. Výroba se nevyplácela a k tomu ještě obtěžovala široké okolí množstvím prachu. Na místě bývalého lomu dnes najdete jezero.

Geologický čas

  • variské vrásnění - karbon
  • vznik ferrolitu - ordovik
  • Odkud jsem

    Ejpovice

    Podívej se také