Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

bohemikum

Z čeho jsem

z drobných úlomků křemene adrobných krystalů sericitu, chloritu

Můj příběh

Na dně starohorního moře se ukládaly vrstvy jemného kalu. Jejich stlačením a stmelením vznikla břidlice. O hodně později, v prvohorách se při vrásnění břidlice dostala do hloubky několika kilometrů pod zemský povrch, kde se zahřála asi na 200°C. V těchto podmínkách začaly růst droboučké krystalky slídy (sericitu). Zrníčka křemene se rozpustila vytvořila křemenné žíly. Fylit byl hotov a pak už jen čekal, až jej eroze odkryje.

Jak mě využívají lidé

Fylit není příliš odolný, pro stavební účely se moc nehodí. Některé fylity se ale dají štípat na tenké desky, které se používají jako kvalitní střešní krytina.

Geologický čas

  • přeměna ve fylit - karbon
  • vznik břidlice - proterozoikum
  • Odkud jsem

    Z údolí Kosího potoka

    Podívej se také