Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

Stěna v hadcovém lomu Stěna v hadcovém lomuMagnezitové žilky v hadci Magnezitové žilky v hadci

Geologická jednotka, do níž patřím

moldanubikum

Z čeho jsem

Z drobných krystalů tremolitu, bronzitu, leuchtenbergitu, a zbytků původního olivínu. Další minerály, chrysotil a magnezit, tvoří žilky.

Můj příběh

Hluboko pod povrchem Země, v zemském plášti jsou horniny, složené hlavně ze zelených krystalů olivínu. Říká se jim peridotity. Při velikém tlaku a vysoké teplotě se olivín cítí dobře. Když přišlo variské vrásnění, srážka litosférických desek vynesla utržený kousek zemského pláště nahoru, kde byl tlak o hodně menší, a to olivín nevydržel. Přeměnil se v minerály ze skupiny serpentinu, které nízký tlak snáší lépe. Hornina při tom do sebe přijala hodně vody, zmenšila se její hustota a zvětšil se objem.

Jak mě využívají lidé

Serpentinit je pevný a odolný, používá se jako stavební kámen. Těží se v lomu, drtí se na menší kousky, které se pak třídí podle velikosti. Přidává se do betonových a asfaltových směsí pro stavební účely. Některé srpentinity se dají brousit a leštit. Vyrábí se z nich obklady a dekorační předměty, na nichž vyniká zajímavá černozelená kresba. Díky tomu, že v serpentinitu je vázáno hodně vody, má schopnost pohlcovat neutrony. Proto se serpentinitové kamenivo přidává do speciálních betonů pro jaderné elektrárny.

Geologický čas

  • přeměna v serpentinit - karbon
  • vznik peridotitu - proterozoikum
  • Odkud jsem

    Z lomu Bernartice (okres Benešov, Středočeský kraj)

    Podívej se také

    • na olivínové uzavřeniny kámen číslo 4 - uvidíš, jak vypadá olivín - podobně jsem kdysi vypadal i já, když jsem ještě byl v zemském plášti