Začátek

před 2,58 miliony let

Konec

dnešek

Popis

čtvrtohory

Periody

pleistocén

holocén