Foto

Celkový pohled

Detail

Výskyt

těžba kaolinu těžba kaolinu

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

ze zrnek křemene, spojených dohromady křemenem

Můj příběh

Velké žulové těleso odkryla eroze. V tropickém podnebí žula podléhala hloubkovému chemickému zvětrávání. Živce se přeměnily v minerál kaolinit - ze svrchní části žulového masivu vzniklo ložisko kaolinu. Při zvětrávání živců se uvolnil oxid křemičitý, který se pak vysrážel na povrchu kaolinu. Nad ložiskem kaolinu se vytvořila křemencová kůra, které se šíká silkrusta.

Jak mě využívají lidé

V minulosti se křemence používaly k výrobě dinasu - žárovzdorné hmoty, kterou se vyzdívají ocelářské a sklářské pece.

Geologický čas

  • vznik křemence - tercier
  • Odkud jsem

    Božičany (okres Karlovy Vary)

    Podívej se také

    • na kámen číslo 39 - uvidíš, že křemence vznikaly i v jiných obdobích a v odlišném prostředí