Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

jsem kus přírodní keramiky - jíl vypálený v blízkosti žhavé lávy

Můj příběh

Na dně třetihorního jezera se ukládaly vrstvy jemného kalu a zbytků odumřelých rostlin. Vznikly vrstvy měkkých jílovců a jílovitého uhlí. Později se podél zlomů v zemské kůře k povrchu prodralo žhavé čedičové magma. Když se žhavá láva dostala do blízkosti jílů, jíly se vypálily podobně jako hlína v keramické peci - vznikla přírodní keramika - porcelanit. Uhlí se vzňalo a začalo hořet - to byl další zdroj žáru, který působil při vypálení jílů. Později část třetihorních sedimentů zničila eroze, ale tam, kde byly vypálené v porcelanity, vydržely dodes.

Jak mě využívají lidé

Porcelanit je poměrně pevný, těžil se v lomu a využíval se jako stavební kámen pro méně náročné stavby. Ložisko bylo vytěženo, ale porcelanity lze ještě vidět ve stěně opuštěného lomu.

Geologický čas

  • vznik a vypálení jílu - tercier
  • vznik břidlice - proterozoikum
  • Odkud jsem

    Nečichy (okres Louny)

    Podívej se také