Výzva odborníkům

Buďte shovívaví

Naše dílo má daleko k dokonalosti. Dopustili jsme se mnoha zjednodušení, aby se záměr vůbec dal uskutečnit a aby vše bylo srozumitelné těm, kterým je mapa určena především - žákům základních škol. Nešlo nám o nějaký vyčerpávající přehled všech hornin na našem území, chtěli jsme spíš vytvořit „ochutnávku“ z nekonečné pestrosti naší neživé přírody.

Zapojte se

Pokud narazíte na nesrovnalosti, nepřesné nebo zastaralé údaje, napište nám – budeme vděční za konstruktivní kritiku a zlepšovací návrhy. Rádi bychom k jednotlivým vzorkům postupně přidali mikrofotografie výbrusů se stručným petrografickým popisem. Kdo by byl ochoten s tím pomoci, ať se přihlásí.

geomapa@lounovicepodblanikem.cz