K čemu je geomapa dobrá

Výuka zeměpisu/orientace v mapě/použití souřadnicového systému

  • Světové strany na mapě odpovídají přibližně skutečnosti. Mapu lze využít k nácviku orientace pomocí kompasu a buzoly a měření azimutů.
  • Mapa je vyrobena v měřítku 1:50 000, tj. 1 metr = 50 kilometrů; pomocí běžných měřidel je možné měřit reálné vzdálenosti mezi libovolnými místy v ČR.
  • Model je hodně převýšený, aby byla zvýrazněna morfologie terénu. Skutečný výškový rozdíl 100 m odpovídá na geomapě výškovému rozdílu 5 cm. Vrchol Sněžky s nadmořskou výškou 1 602 m se tedy v našem modelu nachází 80 cm nad úrovní terénu. Díky tomu můžete nalít do koryta řeky vodu a sledovat jak odtéká.
  • Mapa je umístěna v souřadnicovém systému JTSK, běžně používaném v geodézii – to umožňuje odečíst souřadnice X a Y pro jakýkoli bod na mapě a také vynést libovolný bod na území ČR o známých souřadnicích do mapy. Práci s geomapou lze propojit např. s využitím internetových mapových serverů, které používají souřadný systém JTSK (například mapy katastru nemovitostí, mapové aplikace České geologické služby a dalších institucí). Prvek, vyhledaný na mapovém serveru lze snadno přenést do geomapy.
  • Prací s geomapou s využitím kompasu a měřidla se žákům velmi přirozeně dostane „pod kůži“ základní povědomí o poloze významných pohoří, řek a měst, o jejich vzájemných prostorových vztazích a vzdálenostech.

Výuka přírodopisu/geologická stavba území/atlas hornin

  • Na povrchu geomapy je rozmístěno 96 velkoformátových (cca 30 – 40 kg) vzorků hornin, které reprezentují hlavní geologické jednotky na území ČR a současně jsou charakteristickými ukázkami vyvřelých, usazených a přeměněných hornin. Ke každému vzorku je zpracována webová stránka se základními údaji (o jakou horninu se jedná, odkud pochází, z čeho se skládá, kdy a jakým způsobem vznikla, jaké má využití). Stránky jednotlivých hornin jsou propojeny systémem odkazů, které upozorňují na jejich vzájemné vztahy.

Využití ve výtvarné výchově, prostor pro kreativitu

  • Geomapa nabízí široké možnosti uplatnění nápadů a kreativity žáků. Žáci se podíleli již na stavbě geomapy a některé její části budou dále dotvářet pod vedením pedagogů.