Foto

Celkový pohled

Detail

Geologická jednotka, do níž patřím

Z čeho jsem

z oxidu křemičitého (SiO2)

Můj příběh

Do sladkovodního jezera přinášel vodní toky mnžství písku a valounů. Občas připlul kmen vyvráceného stromu. Když nasákl vodou, klesl na dno jezera, kde jej pohřbily další vrstvy písku a štěrku. V subtropickém klimatu rychle zvětrávaly minerály, z nichž se uvolňoval oxid křemičitý (SiO2). Ten se pak opět vysrážel v buněčné struktuře částečně již zetlelého dřeva.

Jak mě využívají lidé

Prokřemenělá dřeva jsou zajímavým materiálem ke studiu pro paleontology. Ostatní mohou obdivovat jejich krásu, která obzvláť vynikne po rozříznutí a vyleštění.

Geologický čas

Odkud jsem

Čavyně

Podívej se také

  • na kámen číslo 49 - uvidíš, že prokřemenělá dřeva se zachovala i z jiných období